4 Mart 2022

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, 10. Genel Kurul İlanı

Duyuru

Derneğimizin 2019, 2020 ve 2021 yılları olağan genel kurulu toplantısı 22/03/2022 Salı gününe günü saat: 10:00 da Çerkeşli Mah. Şafak TÜRKAY Cad. No:2/1 Dilovası/KOCAELİ adresinde bulunan GEBKİM OSB Yönetim Binası Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 29/03/2022 Salı günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılımı saygı ile rica olunur.

PLAT ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER SANAYİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

2019, 2020 ve 2021 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Yoklama ve Açılış Konuşması
 2. Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi
 3.  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Önergelerin Gündeme Alınması ve Genel Kurula Katılanların Gündeme İlave Yapılmasına İlişkin Taleplerinin Alınması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunumu ve Müzakeresi
 6. Denetim Kurulu Raporu Sunumu ve Müzakeresi
 7. Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini bütçenin sunumu ve Müzakeresi
 8. Üye Aidatlarının ve Giriş Ödentisinin Tespiti hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Oylanması
 9. Yeni Yönetim Kuruluna Yeni Bütçe Fasılları Arasında Aktarım Yapılabilmesi İçin Yetki Verilmesinin Oylanması
 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrasının Oylanması
 11. Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi; Tüzüğün 1, 2. 5, 10 ve 12 Maddelerinde Değişiklik Yapılmasının Müzakeresi ve Oylanması
 12. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının Asil ve Yedek üyelerinin Seçilmesi
 13. Yönetim Kuruluna Dernekler Kanunu Madde 22 Kapsamında Yetki Verilmesinin Müzakeresi ve Oylanması
 14. Yeni Yönetim Kurulu Adına Teşekkür Konuşması
 15. Dilek ve Temenniler
 16. Kapanış