6 Mart 2019

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, 9. Genel Kurul İlanı

 

DUYURU

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündeme göre, 22 Mart 2019 Cuma günü saat 09:30’da; günü çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı,  29 Mart 2019 Cuma günü saat 9.30’da Workinn Hotel – Şekerpınar Mah. 3.Cadde No:01 TOSB-OTOMOTİV OSB Çayırova/KOCAELİ adresinde, aynı gündem ile yapılacaktır.

Genel Kurul Üyelerimize Önemle Duyurulur.

PLAT Yönetim Kurulu

Genel Kurul Gündemi

 1. Yoklama ve Açılış Konuşması
 2. Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Önergelerin Gündeme Alınması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunumu ve Müzakeresi
 6. Denetim Kurulu Raporu Sunumu ve Müzakeresi
 7. Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini bütçenin sunumu ve Müzakeresi
 8. Üye Aidatlarının ve Giriş Ödentisinin Tespiti hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Oylanması
 9. Yeni Yönetim Kuruluna Yeni Bütçe Fasılları Arasında Aktarım Yapılabilmesi İçin Yetki Verilmesinin Oylanması
 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrasının Oylanması
 11. Tüzük Değişikliği : Tüzüğün 1., 3., 5. ve 10. Maddelerinde
 12. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının Asil ve Yedek üyelerinin Seçilmesi
 13. Yeni Yönetim Kurulu Adına Teşekkür Konuşması
 14. Dilek Ve Temenniler
 15. Kapanış

 

1.Açılış
Genel Kurul’a gelen üyeler Hazirun listesine imzasını atarak toplantı salonuna girer

2.Genel Kurul Divan Başkanının Seçimi
Genel Kurul Başkanlık Divanı için ve Divan Başkan Yardımcısı ve Katip  aday isim önerileri sunulur ve seçim yapılır. Seçilen Başkan’a bir Yardımcı ve 1 Katip Üye seçilir

Dernek Genel kurulu yeter sayısının tespiti Divan Başkanı hazirun listesini eline alır kontrol eder ve gündem maddelerine geçilir.( 2.Toplantı yeter sayısı asil ve yedek yönetim kurulu, denetim kurulu  üyelerinin 2 katının 1 fazlası olması gerekir.

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Divan Başkanı Kurulu Üyelerini, 1 dakikalık saygı duruşuna kaldırır.

 1. Önergelerin Gündeme Alınması
  Genel Kurul’a sunulan önergeler Divan Başkanı tarafından incelenir ve oylamaya sunulur.

 

5.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

Divan Başkanı geçmiş döneme ait faaliyet raporunu okuması için Yönetim Kurulu başkanını kürsüye çağırır.

6.Denetim Kurulu Denetleme Raporu Okunması ve Müzakeresi

Divan Başkanı Denetleme Kurulu’ndan 1 kişiyi Denetleme Raporu’nu okuması için kürsüye çağırır.

Raporlar okunduktan sonra Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporları üzerinde konuşmak isteyen olup olamadığını sorar.

Konuşmak isteyen varsa söz hakkı verir.

7.Yeni Dönem Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması

Yeni dönem için hazırlanan bütçe Genel Kurul’a sunulur ve oy çokluğu ile kabul edilir.

8.Üye Aidatlarının ve Giriş Ödentisinin Tespiti hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
Genel Kurul tarafından yeni seçilen Yönetim Kurulu’na önceden üye aidatlarını belirlemesi hususunda yetki verilmesinin onaylatılması.

 1. Yeni Yönetim Kurulu’na Yeni Bütçe Fasılları Arasında Aktarım Yapılabilmesi İçin Yetki Verilmesi
  Genel Kurul tarafından yeni seçilen Yönetim Kurulu’na önceden hazırlanmış bütçe fasılları arasında değişiklik yapma yetkisi verilmesinin onaylatılması.

10.Yönetim Kurulu’nun  ve Denetleme Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbrası
Divan başkanı geçmiş dönem için Yönetim ve Denetleme Kurulu’nu Genel Kurul’a ayrı ayrı ibra ettirir.

 

11.Tüzük Değişikliği
Tüzüğün 1., 3., 5. ve 10. Maddelerinde yapılacak değişiklikler Divan Başkanı tarafından oylamaya sunulur ve kabul edilip edilmediği belirlenir.

12.Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

Yeni yönetim için aday listesi oluşturulur. Kapalı zarf usulü divan başkanı seçimi yaptırır. Yönetim  Kurulu  ve Denetim Kurulu seçilir

 

 

13.Yeni Yönetim Kurulu Adına Teşekkür Konuşması
Divan Başkanı Yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı teşekkür konuşması için kürsüye çağırır.

 

14.Dilek ve Temenniler
Divan Başkanı bu bölümde “Dernek konuları üzerinde konuşmak isteyen var mı?” diye üyelere sorar. Konuşmak isteyen üyelerin isim listesini yazar ve sıra ile kürsüye çağırır. Bu bölümde üye aidatları ile ilgili konuda görüşülebilir.

Konuşmadan sonra divan başkanı Genel Kurul gündem maddeleri tamamlandığında Genel Kurul’a katılan üyelere teşekkür eder ve Genel Kurul’u kapatır.

 

15.Kapanış Toplantı divan başkanı tarafından sona erdirilir.

Yönetim Kurulu Başkanı

M.İmer Özer

9. Olağan Genel Kurul – YK Kararı