10 Mart 2019

MİGROS 2018 RAKAMLARINI AÇIKLADI

Migros, 2018 yılında konsolide satışlarını bir önceki seneye göre %22 arttırarak 18,7 milyar TL’yi aştı. Şirketin yurt içi satışları 2018 yılında %21,7 büyürken, yurt dışı iştiraklerinin satışları %34 büyüdü. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Migros, 2018 yılı için belirlediği mağaza açılışı, satış büyümesi ve VAFÖK marjı hedeflerine ulaşarak güçlü bir operasyonel performans sergiledi.

Rapordan Satırbaşları

Yurt içi ve yurt dışında yatırımlar 2018 yılında da devam etmiş, Şirket yıl içinde 5’i yurt dışında olmak üzere 238 yeni mağaza açmıştır. 2018 sonu itibarıyla toplam mağaza sayısı 2.103’e ulaşmış ve 2018 yılı içerisinde 6500 yeni istihdam sağlamıştır.

2018 yılında Şirket’in konsolide brüt kârı 5.249 milyon TL’ye ulaşmıştır. Konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kâr) 2018 yılında %39,6 lık artışla 1.217 milyon TL’ye ulaşırken VAFÖK marjı da %6,5 olarak gerçekleşmiştir. Böylece VAFÖK marjı, Mart 2018’de 5.5 6.0% olarak duyurulan ve yıl içerisinde 6.0%+ olarak yukarı yönlü revize edilen hedefin üzerinde gerçekleşmiştir. Kira giderleri öncesi VAFÖK ise bir önceki seneye göre %33,8 oranında artarken kira giderleri öncesi VAFÖK marjı %11,7 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içindeki kur dalgalanmalarının da etkisiyle artan finansal giderler şirketin operasyonel kârlılığını olumsuz etkilemiş ve Migros 2018 yılında 835 milyon TL konsolide net zarar açıklamıştır. Şirket’in konsolide özkaynakları 635 milyon TL olmuştur.

Faaliyet Raporunu Görüntülemek İçin Buraya Tıklayınız